Kosei Seneka 17x7 Wheels

4x Kosei Seneka 17x7, 5x114
Price: 240 euro